Kontakt

MERKURY MARKET
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

tel.: 13 433 03 65
fax.: 13 433 03 65 wew. 108
e-mail:

NIP: 684-22-55-436
REGON: 371007032

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000490943
Kapitał zakładowy: 5 465 500 zł

 

Sekretariat:
tel.: 13 433 03 65 wew. 101
fax: 13 433 03 65 wew. 108

 

Dział Rekrutacji:
tel.: 13 433 03 65 wew. 602
fax: 13 433 03 65 wew. 108

 

Dział Marketingu:
tel.: 13 433 03 65 wew. 548
fax: 13 433 03 65 wew. 639

 

Dział Księgowy:
tel.: 13 433 03 65 wew. 605
fax: 13 433 03 65 wew. 108